پرسشنامه مکانیسم های دفاعی

این پرسشنامه دارای ۷۷ عبارت است  و ۱۴ مکانیزم دفاعی را می سنجد.

نمونه ای از سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-احساسات خصمانه ای که نسبت به دیگران دارم را از یاد می برم.
۲-وقتی کسی به من زور می گوید، من هم نسبت به دیگران زورگویی می کنم.
۳-اغلب تمایلات پرخاشگرانه خود را به دیگران نسبت می دهم.

مشخصت فایل این پرسشنامه به صورت زیر می باشند:

نوع فایل : پی دی اف

کلید: دارد

ابعاد: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …