پرسشنامه میزان تعارض

AnchorAnchorAnchorپرسشنامه تعیین میزان تعارض شامل ۳۰ سؤال در مقیاس رتبه ای تنظیم شده است که از طیف ۱ تا ۵ را در بر می گیرد و کمترین اهمیت عدد ۱ و بیشترین اهمیت عدد ۵ را می گیرد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته است. در عین حال، ابعاد اصلی این پرسشنامه توسط “دوبرین” در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۹۲ در دانشگاه تکزاس و کاووس کیانی(۱۳۷۴) در دانشگاه تربیت مدرس گرفته شده است. اطلاعات مربوط به این پرسشنامه در جدول زیر آورده شده است.

جدول اطلاعات مربوط به پرسشنامه میزان تعارض

ردیف

عوامل

گویه ها

تعداد سؤالات

۱

ساختار و استراتژی سازمانی

۸

۲

ساختار ارتباطی

۴

۳

فرهنگ سازمانی

۶

۴

متغیرهای شخصی

۵

۵

تکنولوژی

۴

۶

ضوابط و مقررات

۳

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۰

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع : دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …