پرسشنامه میزان داروی مصرفی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه حاوی ۱۲ سوال است که فرد با استفاده از معیار ۱-۶ مقیاس، میزان موافقت خود را با کشیدن خط دور معیار مناسب نشان می دهد. با نمره گذاری این پرسشنامه، میزان مصرف داروهای مسکن(نظیر قرصهای کدئین دار)، ضد درد، ضد افسردگی، ضد اضطراب، قرصهای خواب، داروهای گیاهی اعصاب، مصرف چای و قهوه، دخانیات(انواع تنباکو و سیگار)، نوشیدنیهای غیر متعارف، مواد غیر متعارف، مواد نیروزا و هیجان آور و ….. سنجیده می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۲

منابع : دارد

۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …