پرسشنامه میل به خودافزایی

میل به خودافزایی[۱] به انگیزه فرد برای کسب نتایجی گفته می شود که از نظر او منعکس کننده رشد و توسعه فردی است و سبب ایجاد تصویری مثبت از او در ذهن دیگران می شود(کرمن[۲]، ۲۰۰۱) کسب تجربه بالا، مطرح شدن به عنوان کارمندی توانمند و دستیابی به عملکرد بالا از جمله اهداف یا نتایج مدنظر فرد است. افرادی که میل به خودافزایی بالایی دارند، انگیزه بیشتری برای توسعه فردی، کسب موفقیت  و جلب نظر مساعد دیگران دارند، ضمن اینکه از عزت نفس بالایی هم برخوردارند(پییرس و گاردنر[۳]، ۲۰۰۴) اما افرادی که میل به خودافزایی اندکی دارند، عزت نفس کمی دارند و توانایی های لازم برای کسب موفقیت را در خود نمی بینند، به همین دلیل از تلاش در حوزه تخصصی امتناع می ورزند، چون فکر می کنند به نتایج مطلوبی دست نخواهند یافت و وجهه شغلی خود را نزد دیگران از دست خواهند داد. بدین ترتیب ترجیح می دهند عدم تلاش خود را به عنوان توجیه مناسبی برای عملکرد ضعیف خود مطرح کنند تا اینکه بخواهند عدم برخورداری از توانایی های لازم خود را توجیه کنند(یون، تاکئوچی و لیو[۴]، ۲۰۰۷).

میل به خودافزایی از طریق افزایش مهارتهای وظیفه ای و انگیزش درونی سبب افزایش خلاقیت فردی می شود. همانطور که اشاره شد، افرادی که میل به خودافزایی بالا دارند، انگیزه درونی و عزت نفس بالایی برای رشد و توسعه در حوزه تخصصی دارند. این انگیزش درونی از عناصر ضروری خلاقیت استافرادی که میل به خودافزایی بالایی دارند درگیر فعالیتهای مدیریت ذهن هم می شوند(ریوکس و پنر[۵]، ۲۰۰۱). مدیریت ذهن یک پدیده رایج در سازمانهاست و پژوهشهای گذشته نشان می دهد کارکنان برای تحت تاثیر قراردادن دیگران، درگیر فعالیتها یا رفتارهای ارزشمند و سودمند از جمله عملکرد بالا، رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش می شوند(یون و همکاران، ۲۰۰۷). داتشن سطح عملکرد بالا نیز یکی از ارزشهای سازمانی محسوب می شود و کارکنان می دانند که اگر عملکرد خود را بهبود بخشند، می توانند خود را بعنوان یک سرمایه ارزشمند برای سازمان مطرح کنند؛ ضمن اینکه تصویر مثبتی از خود به عنوان فردی مستعد و توانمند ایجاد خواهند کرد(لیو، لی، هوی، کووان و وو[۶]، ۲۰۱۳). یون و همکاران(۲۰۰۷) دریافتند کارکنانی که میل به خودافزایی بالایی دارند برای ایجاد تصویری مثبت از خود درسازمان، عملکرد به مراتب بهتر و بالاتری نسبت به کارکنانی که میل به خودافزایی اندکی دارند، از خود نشان می دهند. بنابراین انتظار می رود کارکنانی که میل به خودافزایی بالایی دارند، علاوه بر تلاش مضاعف، درگیر رفتار یا تفکر خلاقانه شوند تا عملکرد خود را بهبود بخشند و تصویری مثبت از خود به جا بگذارند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

توضیحات: این پرسشنامه توسط سایت ترجمه شده است و نسخه اصل انگلیسی آن هم همراه این مجموعه وجود دارد.

مقاله اصلی: دارد

تعداد سوالات: ۶

قالب فایل: Word

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد


[۱] – Self Enhanceme

[۲] –  Korman

[۳] – Pierce & Gardner

[۴] – Yun, Takeuchi and Liu

[۵] – Rioux & Penner

[۶] – Liu, Lee, Hui, Kwan and Wu

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …