پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorیکی از اختلالاتی که اخیراً تحقیقات بسیاری به مطالعه آن پرداخته اند ناگویی هیجانی است که با تصویر بالینی ناتوانی در پردازش شناختی[۱]اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجانات[۲] شناخته شده است(بشارت، حدادی، رستمی و صرامی فروشانی، ۱۳۹۰؛ مکوندی، ۱۳۹۲؛ زکی یی و کرمی، ۱۳۹۱). این سازه چند وجهی، متشکل از دشواری در شناسایی احساسات[۳]و تمایز بین احساسات و تهییج های بدنی[۴] مربوط به انگیختگی هیجانی[۵]، دشواری در توصیف احساسات[۶]، قدرت تجسم محدود که برحسب فقر خیال پردازی ها مشخص می شود و سبک شناختی عینی(غیرتجسمی)، عمل گرا و واقعیت مدار یا تفکر عینی[۷] است(بشارت، ۱۳۹۰؛ مکوندی، ۱۳۹۲). به نظر می رسد ناگویی هیجانی یکی از همبسته های نظریه ذهن باشد. چرا که در هر دو این سازه ها فرد در حوزه شناسایی هیجان و احساس و پردازش صحیح آن با دشواری هایی روبروست. وقتی فرد در توانایی شناسایی و پردازش و تنظیم هیجانات با نارسایی هایی روبرو باشد، در ابزار هیجان نیز که در ناگویی هیجانی دیده می شود، دشواری هایی تجربه خواهد کرد(راجر[۸] و نجاریان[۹]، ۱۹۸۹؛ به نقل از شاهقلیان، مرادی و کافی، ۱۳۸۶؛ چن[۱۰]، اکسو[۱۱]، جینگ[۱۲] و چان[۱۳]، ۲۰۱۱؛ به نقل از کرمی، زکی یی و محبی، ۱۳۹۱).

بررسی مشکلات افراد مبتلا به این اختلال در حوزه های بین فردی و روابط با دیگران، در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این راستا، مونتی باروکی[۱۴]، کودیسپتی[۱۵]، بالدارو[۱۶] و راسی[۱۷](۲۰۰۴) دریافتند که ناگویی هیجانی با نیاز برای دریافت تأیید از سوی دیگران، ترس و ناراحتی از صمیمت با دیگران و عدم اهمیت به روابط با دیگران ارتباط دارد. کوکونن[۱۸] و همکاران(۲۰۰۱) در پژوهش خود دریافتند که افراد مطلقه و افرادی که هرگز ازدواج نکرده اند، بیش از سایر گروه ها به اختلال ناگویی هیجانی مبتلا هستند(به نقل از شریعتی، قمرانی، صولتی و مولید عباسی، ۱۳۸۸). مرور ادبیات تحقیق حاکی از ضرورت بهره مندی از توانایی های مانند توانایی تئوری ذهن(پرون[۱۹]، ۲۰۰۹) و توانایی شناسایی و توصیف هیجانات و احساسات خود و دیگران به منظور انجام کارکردهای رفتاری و اجتماعی روزانه است(لی[۲۰]، یو[۲۱]، چو[۲۲] و کوه[۲۳]، ۲۰۱۰: فلاول[۲۴]، ۱۹۹۹؛ جنکینز و استینگتون، ۱۹۹۶). در واقع، به نظر می رسد بکار بردن اصطلاحات برای بیان حالت ذهنی و شناسایی و قضاوت حالات ذهنی خود و دیگران که اساس توانایی تئوری ذهن هستند، در ناگویی هیجانی نیز مختل باشد.

ناتوانی در پردازش شناختی[۲۵] اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان ها[۲۶]، ناگویی هیجانی[۲۷] نامیده می شود(بگیی و تیلور[۲۸]، ۱۹۹۷؛ تیلور، ۲۰۰۰؛ تیلور و بگبی، ۲۰۰۰؛ لین، آهرن، شوارتز و کاسنیاک[۲۹] ۱۹۹۷).

ناگویی هیجانی سازه ای است چند وجهی متشکل از دشواری در شناسایی احساسات[۳۰]و تمایز بین احساسات و تهییج های بدنی[۳۱] مربوط به انگیختگی هیجانی[۳۲]؛ دشواری در توصیف احساسات[۳۳] برای دیگران؛ قدرت تجسم محدود که بر حسب فقر خیال پردازی ها مشخص می شود؛ سبک شناختی عینی(غیر تجسمی)، عمل گرا و واقعیت مدار یا تفکر عینی[۳۴](تیلور و بگبی، ۲۰۰۰؛ سیفنوس[۳۵]، ۲۰۰۰). افراد مبتلا به ناگویی هیجانی، تهییج های بدنی بهنجار را بزرگ می کنند، نشانه های بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر می کنند، درماندگی هیجانی[۳۶]را از طریق شکایت های بدنی[۳۷]نشان می دهند، و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه های جسمانی هستند(تیلور، پارکر، بگبی، اکلین[۳۸]، ۱۹۹۲).

معرفی Anchorمقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(FTAS-20)

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(بگبی، پارکر و تیلور، ۱۹۹۴) یک آزمون ۲۰ سؤالی است و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی احساسات(شامل ۷ ماده)، دشواری در توصیف احساسات(شامل ۵ ماده)، و تفکر عینی(شامل ۸ماده) را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از نمره ۱(کاملاً مخالف) تا نمره۵(کاملاً موافق) می سنجد. یک نمره کل نیز از جمع نمره های سه زیر مقیاس برای ناگویی هیجانی کلی محاسبه می شود. ویژگی های روان سنجی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو-۲۰ در پژوهش های متعدد بررسی و تأیید شده است(پارکر، تیلور و بگبی، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳؛ پالمر، گیگانس، مانوکا و استاف[۳۹]، ۲۰۰۴؛ پندی، مندال، تیلور و پارکر[۴۰]، ۱۹۹۶؛ تیلور . بگبی، ۲۰۰۰).

روش نمره گذاری مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(FTAS-20) داخل فایل توضیح داده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(FTAS-20):

۱- برای حل مشکلات شخصی ام بررسی احساساتم را مفید می دانم.

۲– نگاه به معنای پنهان فیلمها و یا نمایشنامه ها مانع لذت بردن از تماشای آنها می شود.

مشخصات فایل مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(FTAS-20):

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: pdf

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۲۰

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

تفکیک مولفه ها: دارد(مقیاس دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات، تفکر با جهت گیری خارجی)


[۱]– Cognitive Processing

[۲]– Regulation of emotions

[۳]– Difficulty identifying feelings

[۴]– Bodily sensations

[۵]– Emotional arousal

[۶]Anchor– Difficulty describing feeling

[۷]– Externally oriented thinking

[۸]– Roger

[۹]– Najarian

[۱۰]– Chen

[۱۱]– Xu

[۱۲]– Jing

[۱۳]– Chan

[۱۴]– Baroky

[۱۵]– Codispoti

[۱۶]– Baldaro

[۱۷]– Rossi

[۱۸]– Kokon

[۱۹]– Peron

[۲۰]– Lee

[۲۱]– Yu

[۲۲]– Cho

[۲۳]– koh

[۲۴]– Felavell

[۲۵]– cognitive processing

[۲۶]– regulation of emotions

[۲۷]– alexithymia

[۲۸]– Bagby& Taylor

[۲۹]– Lane,Ahem,Schwartz, &Kaszniak

[۳۰]– difficulty identifying feelings

[۳۱]– bodily sensations

[۳۲]– emotional arousal

[۳۳]– difficulty describing feelings

[۳۴]Externally oriented thinking

[۳۵]– Sifneos

[۳۶]– emotional distress

[۳۷]– bodily complaints

[۳۸]– Taylor, Parker, Bagby, &Acklin

[۳۹]– Palmer,Gignac, Manocha&Syough

[۴۰]– Pandey, Mandal, Taylor& Parker

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …