پرسشنامه نشخوار فکری یوسفی

نشخوار فکری، واژه عمومی است و به افکاری اشاره دارد که تکراری، چرخان، خودمتمرکز و افسرده کننده اند، به طوری که نقش اساسی در افسردگی دارند(۴).  نشخوار فکری بیانگر افکاری است که تمایل به تکرار داشته، آگاهانه بوده و پیرامون یک موضوع متمرکز هستند و حتی در صورت غیبت محرکهای محیطی فوری و ضروری این افکار باز هم پدیدار می شوند(۵). واتکینز و همکارانش(۲۰۰۵). نشخوار فکری را افکار مربوط به احساس غم می دادند و از آن تحت عنوان نشخوار فکری غم یاد می کردند. این پرسشنامه توسط یوسفی (۱۳۸۴) ساخته شد. این آزمون شامل ۳۹ سوال چهارگزینه ای است

پرسشنامه نشخوار فکری یوسفی همراه با ۲ مقاله در قالب فایل WORD آماده شده است که به محض پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل هم ارسال می گردد.

تعداد مقاله همراه 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …