پرسشنامه نگرشهای فرهنگی

AnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه، پرسشنامه ای است که در مطالعه هافستد در سال ۱۹۸۰ برای اندازه گیری فرهنگ ملی تهیه شده است. پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد دارای ۲۵ آیتم می باشد و به سنجش میزان فاصله قدرت، ابهام گریزی، فردگرایی/جمع گرایی و مردانگی/زنانگی می پردازد. برای هر عبارت ۵ پاسخ در نظر گرفته شده است که عبارتند از:”کاملا مخالف”، “مخالف”،”بی نظر”، “موافق” و “کاملا موافق”.

 چهارمؤلفه فرهنگ سازمانی به صورت زیر  است:

مردانگی/زنانگی

فرد گرایی/جمع گرایی

پرهیز از عدم اطمینان

فاصله قدرت

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱- وقتی جلسات اداری به وسیله یک مرد اداره شود، معمولا مؤثر خواهد بود.

۲- مردان نسبت به زنان برای داشتن یک مسیر ترقی حرفه ای اهمیت بیشتری قائلند.

۳- زنان به اندازه مردان به ارتقاء و شناسایی خود در کارشان بها نمی دهند.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۲۵

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …