پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه نگرشهای ناکارآمد وایزمن یک پرسشنامه خودسنجی است و دارای ۲۶ سوال می باشد(وایزمن و بک، ۱۹۸۷) و به منظور شناسایی عقاید و نگرشهای منفی که در زیربنای آشفتگی های روانشناختی قرار دارند، مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقیاس برای هر پرسش ۷ درجه در نظر گرفته شده است که هر درجه میزان پای بندی و نگرش نامناسب فرد را نسبت به محتوای هر پرسش نشان می دهد و نمرات بالا(نمرات ۶ و ۷) در هر پرسش نشان دهنده نگرشهای ناسالم می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: WORD

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

تفسیر: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …