پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

سازنده پرسشنامه برای تعیین اعتبار صوری ایتمهای مقیاس و نیز بررسی قوت و ضعف آیتمها، از نظر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و نیز اساتید روانشناسی استفاده کرده است و همه آنها نظر مساعد و موافقی درباره اعتبار مقیاس داشته اند(سازه های نظری خوبی در این زمینه وجود دارد).

فرم اولیه مقیاس دارای ۶۴ ایتم بوده که آنها نیز به دو نیمه تقسیم شده اند تا در مقیاس، دو فرم موازی به دست آید. بنابراین نیاز بوده است که موازی بودن دو فرم الف و ب و نیز عناصر دو  فرم با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد که نتایج بدست آیمده به شرح زیر می باشد:

۱-میانگین نگرش در فرم الف برابر ۲۳/۶۵ و انحراف استاندارد ۷۶/۵ است.

۲-میانگین نگرش در فرم ب برابر ۲۳/۶۵ و انحراف استاندارد ۳۰/۶ است.

۳-همبستگی بین دو فرم الف و ب برابر ۸۲/۰ است.

۴,۲۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =