پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران

 پرسشنامه هوش معنوی بدیع دارای ۴۲ سوال در چهار حیطه است. حیطه اول : تفکر کلی و بعد اعتقادی(۱۲ سوال)، حیطه دوم: توانایی مقابله و تعامل با مشکلات(شامل ۱۵ سوال)، خیطه سوم: پرداختن به سجایای اخلاقی(شامل ۸ گویه)، حیطه چهارم: خودآگاهی و عشق  و علاقه (شامل ۷ گویه). این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای از کاملا موافق: ۵ ، موافق: ۴، تاحدودی: ۳، مخالف: ۲، کاملا مخالف ۱ نمره دهی می شود.

هدف: بررسی مولفه های هوش معنوی (زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، خودآگاهی و عشق و علاقه، پرداختن به سجایای اخلاقی)

تعداد سوال: ۴۲
تعداد مولفه: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007
۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …