پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده

هوش معنوی برای حل مشکلات و مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزشها مورد استفاده قرار می گیرد و سوالهایی همانند” آیا شغل من باعث تکامل من در زندگی می شود؟” و یا آیا در شادی و آرامش روانی مردم سهیم هستم؟” را در ذهن ایجاد می کند هوش معنوی دست کم پنج مهارت و کارآیی دارد که می توان بخشی از دانش پایه را دربر می گیرد و به رفتارهایی بینجامد که سازگاری با محیط را به دنبال دارد.

ویژگیهایی که لازمه هوش معنوی هستند، احتمالا در کنار توانایی ها و فعالیتهای دیگری قرار دارند که عبارتند از: دعا کردن، تعمق،رویاها و تحلیل رویاها، باورها و ارزشهای دینی و معنوی، شناخت و مهارت در فهم و تفسیر مفاهمی مقدس و توانایی داشتن حالات فرروندگی به عنوان مثا، بعضی از حقایق قدیمی مانند آزار نرساندن در تقویت هوش معنوی مطرح می باشد. همچنین مسائل معنوی ممکن است شامل مواردی  از قبیل تفکر در مورد سوالات وجودی مانند وجود زندگی پس از مرگ، جستجوی معنا در زندگی، علاقمندی به و به عبارت دیگر تعمق موثر، رشد حس هدفمندی زندگی، رشد رابطه با خود، هماهنگی یا قدرت برتر و نقش آن در زندگی خود می باشد. همچنین نوبل و وگان معتقدند که مولفه های هشت گانه ای که نشاندهنده هوش معنوی رشد یافته هستند عبارتند از: درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداری و تمایل به برطرف کردن نیازهای دیگران.

پرسشنامه هوش معنوی توسط عبدالل زاده و همکاران در سال ۱۳۸۸ تهیه شده و دارای ۲۹ ماده است که به روش لیکرت(کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ) نمره گذاری میشود. این پرسشنامه دارای دو عامل است:

عامل اول: درک و ارتباط با سرچشمه هستی و عامل دوم: زندگی معنوی با هسته درونی هستند. عامل اول، دارای ۱۲ سوال و عامل دوم دارای ۱۷ سوال می باشند.

در این مجموعه پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران به همراه روایی، پایایی و نمره گذاری در خدمت شما قرار می گیرد.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-با مشاهده جهان خلقت، متحیر و شگفت زده می شوم.

۲-به جستجو کردن و پرسیدن سوالات بنیادی و اساسی زندگی و هستی علاقه دارم.

۳-در زندگی حس حق شناسی و شکرگزاری دارم.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …