پرسشنامه هوش معنوی کینگ

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای اندازه گیری هوش معنوی از پرسشنامه ۲۴ سوالی کنیگ[۱] (۲۰۰۸) استفاده می شود. کینگ پس از وارسی ابزارهای قبلی اندازه گیری هوش معنوی و پی بردن به نواقص آنها طی انجام سه مطالعه آن را ارائه نمود. این پرسشنامه که به صورت خود ایفا و در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است(از یک کمترین میزان توافق تا ۵ بیشترین میزان توافق)چهار مولفه هوش معنوی شامل تفکر وجودی انتقادی(عبارات ۱-۳-۵-۲۱-…..)، خلق معنای شخصی(عبارات ۷-۱۱-۲۳-…….)، آگاهی متعالی(عبارات ۲-۶-۱۰-۱۴…….) و توسعه حالت آگاهی(عبارات ۴-۸-…….) را اندازه گیری می کند. نمرات در دامنه یک تا پنج متغیر بوده و نمره هوش معنوی به صورت کلی محاسبه شده است. به این ترتیب که نمره های آیتمها را با هم جمع می نماییم، به گونه ای که نمره بالاتر (صد)معرف هوش معنوی بالاتر است. مدیرانی که نمره ای در بازه بیست و چهار تا پنجاه و شش کسب نمایند، دارای هوش معنی پایینتر از متوسط، مدیرانی که نمره بین پنجاه و هفت تا هشتاد ونه کسب نمایند در حد متوسط و مدیانی که نمره بین نود تا صد و بیست کسب نمایند دارای هوش معنوی بالاتر از متوسط هستند(Anchorهادی زاده مقدم و حسینی، ۱۳۸۷).

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-من درباره ماهیت واقعیت به جستجو و تفکر می پردازم.

۲-من به جنبه هایی از زندگی خود عمیق تر از جسم مادی ام پی برده ام.

۳- من برای تفکر درباره هدف یا دلیل وجودم وقت زیادی صرف کرده ام.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

مولفه ها: دارد

تعداد مولفه ها:۴

روش نمره گذاری: دارد

تعداد سؤالات: ۲۴

منبع : دارد


[۱] -SISRI-24

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …