پرسشنامه هویت سازمانی آشفورت و مائل

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه هویت سازمانی که به وسیله Anchorآشفورت و مائل(۱۹۹۲) تهیه شده است، برای اندازه گیری هویت سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه یکی از مهمترین ابزارهای اندازه گیری هویت سازمانی طی ۱۰ سال گذشته است(پین، ۲۰۰۷). پرسشنامه هویت سازمانی آشفورت و مائل ۶ آیتم می باشد و به سنجش درجه تمایل افراد برای شناخته شدن و احساس تعلق به سازمانشان می پردازد. برای هر عبارت ۵ پاسخ در نظر گرفته شده است که عبارتند از:”کاملا مخالف”، “مخالف”، “بی نظر”، “موافق” و “کاملا موافق”.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …