پرسشنامه هویت سازمانی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای اندازه گیری هویت سازمانی از پرسشنامه هویت سازمانی که به وسیله Anchorچنی(۱۹۸۲) تهیه شده است استفاده شد. این پرسشنامه که برگرفته از نظریه هویت اجتماعی می باشد، توسط جورج چنی پرسشنامه با ۲۵ گویه، طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای سه مولفه”عضویت”، “وفاداری” و شباهت” است و بر اساس طیف لیکرت ۵ درجه ای از “کاملا مخالف” تا “کاملا موافق” درجه بندی شده است.

تعداد مولفه ها و گویه های پرسشنامه هویت سازمانی

متغیر

تعداد

شماره گویه

عضویت

۱۲

Anchor؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وفاداری

۳

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شباهت

۱۰

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. Anchorکار در این مرکز بیشتر از پول برای من اهمیت دارد.
  2. افرادی که در این مرکز فعالیت دارند، اهداف مشابهی دارند.
  3. از این که در این مرکز کار می کنم، احساس غرور می کنم.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۲۵

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …