پرسشنامه هویت قربانی

اندیشمندان و صاحب نظران مختلف ، هر یک بر مبنای مبانی فکری و معرفتی خود ، برداشت و تبیین خاصی از مفهوم و ماهیت هویت بیان داشته اند که عمدتاً بیانگر نوع نگاه و دیدگاه  خاص آنها نسبت به این پدیده می باشد . قبل از پرداختن به این تعاریف و تبیین ها ، شاید توجه به ریشه لغوی و واژه شناختی کلمه هویت بتواند بهتر ما را به دلالت های معنایی و مفهومی آن هدایت کند .

Anchorدر فرهنگ دهخدا ( ۱۳۴۱ ) هویت به معنای تشخیص و وجود خارجی آمده و تاکید شده که هویت گاه بر ماهیت و تشخیص اطلاق می گردد که حقیقت جزئیه است و گاه به معنای وجود خارجی است . فرهنگ عمید ( ۱۳۸۲ ) نیز هویت را در معانی حقیقت شی یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد ، شخصیت ، ذات ، هستی و وجود منسوب به هو آورده است . اما واژه هویت به مفهوم امروزی آن برای اولین بار توسط فروید[۱] به صورت کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفته و آن را با معنای ضمنی روانی و اجتماعی آمیخته کرده است . در واقع ، از نظر فروید، هویت به ارزش های منحصر به فردی اشاره می کند که با عنایت و اتکاء به گذشته ویژه و منحصر به فرد شخص پدید می آید ( محسنی ، ۱۳۷۵ ) . بعد از فروید ، اریکسون[۲] معروف ترین اندیشمندی است که تلاش کرده است تا در قالب نظریه روانی ـ اجتماعی[۳] خود ، تبیینی دقیق و جامع از مفهوم هویت ارائه دهد . از دیدگاه این صاحب نظر نوجوان باید ” بین آن تصور و برداشتی که از خود دارد ، هماهنگی ایجاد کند ” ( اریکسون ، ۱۹۵۶ : ۹۴) . از اینرو ، اریکسون تاکید می کند که هویت زمانی حاصل می شود که ” فرد به یک احساس منسجم از اینکه در زندگی به دنبال چه چیزی است ، دست یافته باشد . از سوی دیگر ، اگر ابهامات بیش از حد درباره تعهدات و ارزش های کنونی برای فرد مطرح باشد ، نتیجه آن بحران هویت[۴] است ” ( میلر ، ۱۳۷۹ : ۱۳۸ ) . در واقع ، اگر جوان ” در یکی کردن نقش ها در موقعیت های متفاوت چنان مؤفق شود که در ادراک از خویش به تداوم برسد ، هویت ایجاد شده است . اگر نتواند در جنبه های مختلف به ایجاد حس پایداری برسد ، آشفتگی نقش ایجاد می شود ” ( بیلر ، ۱۳۶۹ : ۱۱۳ ). با توجه به مطالب فوق است که اریکسون ( ۱۹۶۸ ) تاکید می کند که اصولاً هر عامل رشدی که به جوان کمک کند تا با اطمینان از خود ، متوجه شود که از سایر افراد مجزا و متمایز است و در حد معقولی دارای ثبات رأی و یکپارچگی رفتاری است و در عین حال ، خود را شبیه به تصوری بداند که دیگران از او دارند ، احساس هویت کاملی از خود در فرد به وجود می آید . متقابلاً هر عاملی که در استنباط های جوان از خود اختلال ایجاد کند ، باعث سردرگمی یا آشفتگی هویت می گردد. مجموعاً آنکه اریکسون با تبیین دیدگاهی از رشد که به خود فرد و عوامل فرهنگی و اجتماعی پیرامونی وی می پردازد ، معتقد است که جوان ” در تلاش است تا این موضوع را کشف کند که واقعاً  “که هست ” و دیگران چگونه او را می بینند ” ( رهنما و عبدالملکی ، ۱۳۸۷ : ۳۵ ) . …..

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه هویت قربانی:

۱-Anchor از خودم می پرسم که من واقعا چه نوع شخصی هستم.

۲- به نظر می رسد که دیگران نظرشان در مورد من عوض می شود.

۳-Anchor کاملا می دانم که در زندگی ام باید چه کار کنم.

توضیحات: با خرید پرسشنامه هویت قربانی یک مقاله علمی و پژوهشی فارسی به صورت Word و سه پروپوزال مربوط به موضوع هویت و سبکهای هویت که به صورت فایل Word است دریافت کنید.


[۱] )Freud

[۲] ) Erikson

[۳]) psycho – social   theory

[۴] ) identity  diffusion

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …