پرسشنامه وابستگی به اینترنت دیویس (۲۰۰۱)

عدم استفاده صحیح از اینترنت و جستجوهای کنجکاوانه دانشجویان به صورت بی هدف و بی برنامه، نه تنها آنها را از رسالت اصلی اینترنت در دانشگاه دور می سازد، بلکه به دلیل ایجاد نوعی وابستگی به اینترنت و صرف بیشترین زمان اوقات فراغت دانشجویان، می تواند تاثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته باشد. امروزه در دولتهای الکترونیک، مردم به سختی می توانند بدون کامپیوتر و اینترنت زندگی کنند. پژوهشها نشان داده است که میزان گرایش جوانان به استفاده از اینترنت ۷۵ درصد است(جلالی، آقابابایی و باقری، ۱۳۸۷). همچنین بر اساس برآوردها در سال ۲۰۰۱، حدود یک میلیارد و نیم نفر از اینترنت استفاده می کردند(درگاهی، ۱۳۸۶). 

این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال می باشد که در مجموع میزان وابستگی به اینترنت را می سنجد. و دارای مقیاس فاصله ای است و نمره­ی فرد را در سه سطح قرار می دهد. اگر نمره­ی فرد زیر ۳۹ باشد شخص……

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه:

۱-Anchorبیشتر از زمانی که قصد دارم آن لاین می مانم

۲-Anchorبیشتر از زمانی که قصد دارم آن لاین می مانم

۳-دیگران از من به خاطر استفاده زیاد از اینترنت شکایت می کنند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سوالات: ۲۰

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی و تاریخچه: دارد

تعداد صفحات : ۵ صفحه

نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …