پرسشنامه وسواس فکری و عملی

پرسشنامه وسواس فکری و عملی دارای ۳۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی و سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی از ابعاد مختلف (وسواس های آلودگی، اجبارهای شست وشو، اجبارهای نظم و ترتیب، اجبارهای وارسی، افکار وسواسی آسیب به خود و دیگران، افکار وسواسی خشونت، تکانه های وسواسی آسیب به خود و دیگران، تکانه های وسواس دزدی) است.

ویژگی های اساسی اختلال وسواس فکری – عملی، علامت وسواس های فکری و عملی است که شدت آن ها برای ایجاد ناراحتی قابل ملاحظه برای شخص کافی است . وسواس های فکری و عملی وقت گیر بوده و به طور بارز در عملکرد روزمره و شغلی، فعالیت های اجتماعی معمول یا روابط تداخل می کند . بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی ممکن است دچار وسواس فکری، وسواس عملی یا شکل توأم آ ن ها  باشد.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …