پرسشنامه پذیرش اجتماعی

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

AnchorAnchorمقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد.

گروهی از انسان ها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به سوالات پاسخ می دهند. در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یکسان به سوالات می دهند، حتی اگر پاسخهای آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد. گروهی دیگر طوری حرف می زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند.

اگر از آنها در مورد موضوع سوال شود طوری پاسخ می دهند که فکر می کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود. سعی می کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند.

این مقیاس برای اولین بار توسط کران و مارول (۱۹۶۰) ساخته شد و شامل ۱۳ گویه است که در مقیاس پاسخدهی خیر (۱) و بلی (۰) گسترش یافته است. سوالات ۵، ۷، ۱۲ و ۱۳ به صورت وارونه نمره گذاری می شوند. این مقیاس توسط بسیاری از تحقیقات اعتبار یابی شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

  • روایی و پایایی: دارد

  • قالب فایل: Word

  • منبع: دارد

  • تعداد سوالات:۱۳

  • نمره گذاری و تفسیر: دارد

  • تعداد مقالات همراه : ۱

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …