پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorابزار مورد استفاده برای سنجش پرخاشگری، مقیاس پرخاشگری کودکان پیش دبستانی است که توسط Anchorواحدی، فتحی آذر، حسینی نسب و مقدم(۱۳۸۷) تهیه شده است. این مقیاس شامل ۴۳ سوال با رتبه بندی لیکرت ۵ گزینه ای(اصلا، به ندرت، یکبار در هفته ، اغلب روزها) است که برای ارزیابی پرخاشگری کلامی-تهاجمی، فیزیکی-تهاجمی، رابطه ای و خشم تکانشی کودکان پیش دبستانی طراحی شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۳

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …