پرسشنامه پرخاشگری کودکان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه توسط شهیم در سال ۱۳۸۵ ساخته شده است. پرسشنامه با توجه به فرهنگ ایرانی و دارای ۲۱ گویه در زمینه پرخاشگری با چهار گزینه(به ندرت=۱، یک بار در ماه=۲، یک بار در هفته=۳ و اغلب روزها=۴) تهیه شده است. این پرسشنامه توسط مراقب کودک تکمیل می شود و پرسشها طوری تنظیم شده اند که در برگیرنده درجات متفاوتی از شدت بروز پرخاشگری بوده و بر اساس میزان بروز رفتار درجه بندی شوند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۱

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …