پرسشنامه پیشداوری

پرسشنامه پیشداوری با الهام از مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

AnchorAnchorAnchorمفهوم پیش داوری

Anchorنگرش ما سبت به اعضای سایر گروهها و قوم ها، از باورهای ما درباره آن ها شکل می گیرد. وقتی همه این باورها را قبول داریم و آنها را در مورد ویژگیهای شخصیتی و رفتارهای یک گروه از افراد به کار می بریم، از تصورات قالبی صحبت می شود. تصورات قالبی نیز گرایش به پیشداوری را تسهیل می کنند. پیشداوری موجود بین گروه ها در ارتباط با جنس، نژاد و قومیت در پژوهشهای علمی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیقات دلالت بر این دارد که تعامل و ارتباطات افراد موجب کاهش پیشداوری ها می شود. در نتیجه انتظار می رود که گسترش رسانه های ارتباط جمعی، افزایش رفت و آمد بین شهرها، همکاری نزدیک قشرهای مختلف مردم در سازمانها و به خصوص بازارها، موجب تعامل بیشتر افراد گروه های مختلف شده و جامعه را در جهت کاهش پیشداوریها جهت دهد(بدار، دزیل، لامارش[۱]، ۱۹۹۹). بنابراین بسیار لازم وضروری است که پیشداوری درباره اقوام مختلف ایران مورد مطالعه قرار گیرد. امروزه انتظار می رود که تصورات قالبی تهرانی ها درباره شهرستانی ها و متقابلا تصورات قالبی ساکنین شهرستان ها در مورد تهران ها ، مثل دهه های قبل نباشد و پیشداوری کمتری را شاهد باشیم. در حال حاضر، دانشجویانی که در دانشگاه های ایران به تحصیل اشتغال دارند، از دورترین شهرها می آیند، در کنار یکدیگرزندگی می کنند و تصورات قالبی آنها بر اثر تماس مستمر در یک دوره زمانی حداقل دو ساله احتمالا تغییر می کند و این تغییر اغلب در جهت کاهش پیشداوریهای منفی است.

مقیاس پیشداوری:

برای ساخت مقیاس پیشداوری از مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس الهام گرفته شده است. در سال ۱۹۲۵ مقیاسی توسط بوگاردوس ساخته شده است که با آن می توان نشان داد، یک شخص تا چه اندازه فاصله اجتماعی بین خود و افراد اقوام دیگر را نگه می دارد یا نگه نمی دارد(بدار و همکاران، ۱۹۹۹).

این پرسشنامه حاوی ۱۶ ماده می باشد که پیشداوری را در چهار موقعیت ازدواج، همسایگی، همکاری شغلی و دوستی می سنجد. پاسخ پرسشنامه به صورت لیکرت تنظیم شده است و بارم بندی گزینه ها به گونه ذیل می باشد:۱-کاملا  موافقم، ۲-موافقم، ۳-نظری ندارم، ۴-مخالفم و ۵-کاملا مخالفم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:۱۶

تعداد صفحات: ۵

مقاله همراه: ۱

تعریف مفهومی: دارد


[۱] – Bedar, Dezel &Lamarche

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …