پرسشنامه پیش بینی بازگشت به مواد مخدر رایت

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمقیاس پیش بینی بازگشت یک مقیاس خودسنجی ۴۵(رایت[۱]، ۱۹۹۳) سوالی است و هر سوال شامل یک موقعیت می شود که آزمودنی باید خود را در آن تصور کند. این مقیاس شامل دو قسمت می شود:

۱-شدت نیرومندی میل در موقعیت خاص

۲- احتمال مصرف در آن موقعیت

همه سوالات در یک مقیاس پنج درجه ای شامل هیچ=۰، ۱=ضعیف، ۲=متوسط، ۳-قوی، ۴=خیلی قوی نمره گذاری می شوند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۵

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد


[۱] -Whright

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …