پرسشنامه پیوند والدینی پارکر_فرم مادر

Anchorابزار پیوند والدینی، سبکهای پیوند والدینی را می سنجد. این مقیاس خودتوصیفی، ابزاری گذشته نگر است و برای نوجوانان شانزده سال به بالا کاربرد دارد(۳۱). این ابزار دارای ۲۵ سوال ۴ گزینه ای می باشد که ۱۲ سوال، مراقبت و ۱۳ سوال بیش از حد حمایت کنند گی را بررسی می کند. نمرات بالا در مقیاس مراقبت، منعکس کننده والدینی گرم، مهربان و همدل می باشند. نمرات پایین در مقیاس مراقبت، گویای والدینی  سرد، طرد کننده و بی توجه است. نمرات بالا در مقیاس بیش از حدحمایت کننده بیانگر والدین کنترل کننده، مزاحم و افرادی است که تمایل دارند کودکشان همیشه بچه بماند. از سوی دیگر نمرات پایین در مقیاس بیش از حد حمایت کننده منعکس کننده والدینی است که به کودک آزادی می دهند و موجبات استقلال آنها را فراهم می آورند(۳۲).

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه پیوند والدینی پارکر:

  1. با لحنی گرم و مهربان با من صحبت می کرد .
  2. به اندازه نیاز کمکم نمی کرد .
  3. به من اجازه می داد به کارهای مورد علاقه ام بپردازم .

منبع:

شایقیان، زینب؛ آگیلار وفایی، ماریا؛ رسول زاده طباطبایی، سید کاظم(۱۳۹۰).بررسی طرح واره ها و پیوند والدینی در دختران نوجوان با وزن طبیعی، چاق و یا دارای علائم بی اشتهایی عصبی. پژوهنده، سال ۱۶، شماره ۱(ص.۳۰-۳۸).

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …