پرسشنامه چرخش شغلی

چرخش شغلی به عنوان روشی از طراحی شغلی در نظر گرفته می شود که کارمندان مهارتهای شغلی را از بخشهای مختلف یاد می گیرند و خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراری را با ایجاد تغییر در وظایف برطرف می کنند.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-هر ۳ تا ۴ سال، چرخش شغلی بین کارکنان وجود دارد.

۲-تمام کارکنان چرخش داده می شوند.

۳-برای چرخش شغلی کارکنان، بیانیه سیاست وجود دارد.

پرسشنامه چرخش شغلی

پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: Word

ابعاد (مولفه): دارد

.

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …