پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی

کمال گراها به عنوان افرادی شناخته می شوند که تمایل دارند در تمام ابعاد زندگی کامل باشند(۱). کمال گرایی به صورت گرایش به سوی عملکرد بی نقص، تعیین اهداف سطح بالا و ارزیابی های سخت گیرانه نسبت به خود شناخته می شود(۲، ۳). کمال گراها اهمیت زیادی به ارزیابی های دیگران می دهند؛ از عدم تایید توسط دیگران نگرانند و از انجام کارهایی که باعث رنجش و در نتیجه عدم تایید دیگران می شود، اجتناب می ورزند(۲، ۴). هویت و فلت، در جمع بندی از تعاریف مختلف، کمال گرایی را به صورت خلاصه “تلاش برای بی عیب بودن” تعریف می کنند(۴). موضوع کمال گرایی، در پژوهشهای مقدمین در روانشناسی نیز مشاهده می شود. به عنوان مثال، فروید کمال گرایی را به کنش وری فرامن افراط گر نسبت می دهد(۵). هورنای، کمال گراها را افرادی می داند که برای رسیدن به تصویر ایده آلی از خود تلاش می کنند که این منجر به عزت نفس پایین می شود(۶). الیس کمال گرایی را به صورت “داشتن این باور که همواره راه حل دقیق، کامل و درست برای مشکلات انسان وجود دارد و اگر این راه حل پیدا نشود فاجعه آمیز خواهد بود” توصیف می کند(۶).

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی فراست

مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست (فراست و همکاران، ۱۹۹۰) به منظور ارزیابی ابعاد مختلف کمال گرایی ساخته شده است. این پرسشنامه ۳۵ سوال دارد. پاسخها در لیکرت ۵ درجه ای (از ۱ تا ۵) تنظیم شده اند. این پرسشنامه دارای ۶ زیر مقیاس است که از جمع  ۴ زیر مقیاس نگرانی افراطی درباره اشتباهات، درک شخص از انتقادات والدین، درک شخص از انتظارات والدین و تمایل به شک و تردید، کمال گرایی منفی بدست می آید و از جمع ۲ زیر مقیاس گرایش به نظم و سازمان یافته بودن و معیارهای عملکرد شخصی کمال گرایی مثبت بدست می آید. نمره کمال گرایی کل، از مجموع زیرمقیاس، از شش مقیاس بجز نظم بدست می آید. نمره بالا در این آزمون حاکی از کمال گرایی بالای فرد در حیطه مورد نظر است. نحوه نمره گذاری این آزمون به این شرح است:………………………..

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل:Word

تعداد سؤالات: ۳۵

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

ابعاد و مؤلفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …