پرسشنامه کنترل شغلی

برای اندازه گیری کنترل شغلی، بااستفاده از پیشینه پژوهش(دنیلز و هریس، ۲۰۰۵؛ مارتینوسن و همکاران، ۲۰۰۷؛ مانو و همکاران، ۲۰۰۷؛ دی یونگی و همکاران، ۲۰۰۸؛ باباکاس و همکاران، ۲۰۰۹)، پنج سوال با مقیاس پاسخگویی پنج درجه ای(کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) برای این پژوهش تهیه و آماده گردید. این پنج سوال میزان کنترل ادراک شده کارکنان بر امور کاری، روشهای انجام کار، سیاستهای انجام امور و خودمختاری ادراک شده در حین کار را مورد سنجش قرار میدهد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۵

تعداد مقالات همراه : ۱

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …