پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین

پرسش نامه الگوهای ارتباطی(CPQ): این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴) در دانشگاه کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه ۳۵ سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(۱) تا خیلی امکان دارد (۹) درجه بندی شده است. این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است. این مراحل عبارتند از:۱- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود این مرحله دارای ۴ سوال است که پاسخ هریک در مقیاس ۹ نقطه ای درجه بندی شده است۲- در مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث می شود، این مرحله دارای ۱۸ سوال است و ۳- بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی که این قسمت از ۱۳ سوال تشکیل شده است. پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس است مقیاس ارتباط سازنده متقابل ، مقیاس اجتنابی متقابل، مقیاس ارتباط توقع/ کناره­گیری. خرده مقیاس توقع/ کناره­ گیری. از دو قسمت تشکیل شده است: مرد متوقع/ کناره ­گیر زن و زن متوقع  / کناره­ گیر مرد.

تحقیقاتی که از این پرسش نامه استفاده نمودند، روایی و پایایی قابل قبولی را در مورد خرده مقیاس های مختلف آن نشان داده اند. کریستنسن و سالاوی (۱۹۹۱) روایی سه خرده مقیاس این پرسش نامه را برآورد نمودند. در این مطالعه که در آن سه گروه از زوجین درمانده، غیر درمانده و در حال طلاق با هم مقایسه شدند؛ خرده مقیاس سازنده متقابل توانست بین هر سه گروه تمیز قائل شود، در حالی که خرده مقیاس های ارتباطی اجتناب متقابل و توقع / کناره گیری توانستند بین زوج های درمانده و غیر درمانده تفکیک قائل شوند( رسولی، ۱۳۸۰). نتایج پایای کریستنسن و هیوی (۱۹۹۰) و هیوی و همکارانش( ۱۹۹۳) بر روی آزمودنی های آمریکایی شباهت بسیاری با کار بتمن و همکارانش (۱۹۹۸) بر روی آزمودنی های سوئیسی و آلمانی دارد. آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهش های این محققان بر روی ۵ مقیاس پرسشنامه الگوهای ارتباطی از ۴۴/۰ تا ۸۵/۰ گزارش شده است که نتایج رضایت بخشی است. علاوه بر این نتایج پایایی بتمن و همکارانش (۱۹۹۶) بر روی آزمودنی های سوئیسی و آلمانی نیز رضایت بخش است. آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهش این محققان بر روی مقیاس سازنده متقابل، بین ۷۴/۰ تا ۷۸/۰ گزارش شده است. ( عبادت پور، ۱۳۷۹). عبادت پور(۱۳۷۹) ضریب آلفای کرونباخ را برای الگوی ارتباط سازنده متقابل( پنج سوالی) ۷۰/۰، ارتباط اجتناب متقابل ۷۱/۰، ارتباط توقع / کناره گیر ۶۶/۰، زن متوقع  / کناره­ گیر مرد۵۱/۰ و مرد متوقع / زن کناره گیر ۵۲/۰ برآورد نموده است و به منظور روایی پرسش­نامه، همبستگی میان این دو پرسش­نامه و پرسش­نامه رضایت زناشویی را به دست آورده است که نتایج نشان می­دهد همه­ی زیر مقیاس های پرسش­نامه با رضایت زناشویی همبستگی دارد.

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین در سایت آزمودنی

مشخصات فایل پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین:

قالب فایل: word

قابلیت ویرایش: دارد

حجم فایل: ۲۲ کیلوبایت

تعداد گویه ها: ۳۵

مولفه: دارد

روایی پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 6 =