پروپوزال آماده رشته مدیریت آموزشی با عنوان بررسی عوامل حیاتی موفقیت در رهبری آموزشی (مورد مطالعه مدیران مدارس)

پروپوزال آماده رشته مدیریت آموزشی با عنوان بررسی عوامل حیاتی موفقیت در رهبری آموزشی (مورد مطالعه مدیران مدارس( که در ۱۳ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

مدیریت مهم ترین عوامل رشد و بالندگی و یا حیات سازمان هاست (گودرزی و گمینیان، ۱۳۸۲). و مدیریت آموزش و پرورش عبارت است از ایجاد زمینه و فراهم ساختن وسیله به منظور بروز و بکار گیری استعداد های دانش آموزان، تحکیم بخشیدن به روابط انسانی گروهی و اتخاذ روش و تعیین خط مشی اصولی در کلیه امور، برای بارور ساختن هدف های تربیتی (عسکریان، ۱۳۹۱). مشکبی و روحانی (۱۳۸۶) رهبری را جوهره مدیریت دانسته؛ و ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر (۱۳۸۶) وجوه افتراق میان سازمان های موفق و ناموفق را تنها عامل رهبری پویا و موثر معرفی می کنند. صاحبنظران متعددی در زمینه مدیریت آموزشی به رسالت مدیریت در قبال رهبری و به موازات کنترل، برنامه ریزی، سازمان دهی، و ایجاد ارتباطات تاکید ورزیده و برای رهبری تعاریفی را ارائه نموده اند.

اهمیت و ضرورت

دنیا به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است و در حالی که رقابت جنبه جهانی پیدا می کند، محیط نامطمئن می شود. جهانی شدن یکی از مهم ترین تغییراتی است که در محیط سازمان رخ می دهد. برای مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش مدیر و رهبر به شدت احساس می شود. در گذشته مدیریت آموزشی مانند سایر مدیریت ها یک هنر یا فن محسوب می شد، بنابراین برای اداره موسسات آموزشی به تجربه افراد، میزان سابقه شغلی و مهارت مدیران اهمیت داده می شد و هدایت فعالیت های آموزشی به آنان سپرده  می شد. با گسترش سازمان های آموزشی به دلایل مختلف از جمله افزایش جمعیت، تقاضای فزاینده برای برخورداری لازم از آموزش علمی، موضوع مدیریت آموزشی و آموزش مدیران مورد توجه قرار گرفت. در سازمان های آموزشی مدیریت نقش حیاتی و حساسی در تحقق اهداف آموزشی دارد و اگر گفته شود که موفقیت برنامه های آموزشی به توانمندی و نحوه سازمان دهی و مدیریت آنها بستگی دارد، سخن گزافی نخواهد بود. امروزه دانشمندان یکی از وظایف مدیریت را نوآوری می دانند و چنان که تاریخ گواهی می دهد، انسان از همان آغاز در کلیه فعالیت های خویش به نوآوری و ابداع پرداخته است. مدیران باید به طور مستمر تغییر یابند و هویت جدیدی از خود خلق کنند، آنها باید بتوانند به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و نقش ها و روابط جدیدی را برای خود ترسیم سازند.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …