پروپوزال ” رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس…”

پروپوزال آماده رشته های علوم تربیتی و روانشناسی با عنوان:

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختران و پسران دوره متوسطه شهرستان بردسکن

عنوان به انگلیسی:                                                                                                         

Relationship between parenting style and self-esteem with gender stereotypes of high school girls and boys in Bardeskan

قسمت های مختلف پروپوزال عبارتند از:   

  • بیان مسأله

انسان ها، زن و یا مرد به دنیا می آیند و جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند، از او انتظار دارند که به اعمالی که مخصوص هر جنس است بپردازد. کودکان نقش ها را طی فرایند جامعه پذیری یاد می گیرند و طبق الگوهای زنانه یا مردانه رفتار می کنند (گازیوگلو و اسرا،۲۰۰۸). کلیشه های جنسیتی به باورهایی اشاره می کند که افراد نسبت به اعضای طبقه مردان و زنان دارند و این تصورات در برگیرنده اطلاعاتی درباره ظاهر جسمانی، نگرش ها، علایق، خصوصیات روانی و روابط اجتماعی است (حجازی، ۱۳۸۰). تصورات قالبی جنسی با ساخت های بیشماری پیوند دارد و ممکن است برای زندگی حال و آینده نوجوان پیامد های جدی داشته باشند. مثلا می توانند بر عزت نفس، افسردگی ، رفتارهای جنسی و کلیشه های شغلی مبنی بر جنسیت تاثیر داشته باشد (برزگری، ۱۳۸۶). 

 

  • تاریخچه پژوهشی و ادبیات پژوهش

کیان و ژیا (۲۰۰۱) در تحقیقی تحت عنوان  برسی رابطه سبک های فرزند پروری و عزت نفس  نوجوانان  به این نتیجه رسیدند که خانواده هایی که نوجوان احساس طرد شدگی دارند و والدین از آن ها مراقبت نمی کنند یا از محبت کافی برخوردار نیستند، نیاز به عزت نفس در آن ها پایین است و فرزندان از رتبه های پایین سلامت روان برخوردارند.

فورنهام و چنگ (۲۰۰۰) در تحقیقی خود نشان دادند که فقط سبک فرزندپروری مقتدرانه بر عزت نفس افراد تاثیر دارد.

  • فرضیه ها
  • اهداف تحقیق( شامل۱- اهداف علمی ۲- کاربردی ۳- ضرورت های خاص انجام تحقیق، روش کار ، روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه­ای و غیره)
  • ابزارها و …. 

 

پرپوزال آماده بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختران و پسران دوره متوسطه شهرستان بردسکن
فرزند پروری و عزت نفس

قالب فایل پرپوزال word هجده صفحه ای است.

پرپوزال دارای روایی پایایی و روش نمره گذاری نیز است. 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …