طراحی مجتمع با رویکرد پایداری اجتماعی و روانشناسی

پروپوزال آماده معماری با عنوان:

 Anchorطراحی مجتمع مسکونی یکصد واحدی با رویکرد پایداری اجتماعی و روانشناسی محیط در شهر قم

 

در ۱۳ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

 • بیان مسأله:
با افزایش جمعیت شهر ها، تراکم جمعیت و ورود هرچه بیشتر معماری مدرن در ایران، طراحان و معماران به سمت ایجاد مجتمع های مسکونی در شهر ها رفته و با برطرف کردن کاستی های مجتمع های مسکونی سعی میکنند که محیطی مناسب،امن و پایدار ایجاد کنند.پایداری اجتماعی و روانشناسی محیط از جمله مباحثی است که باید در راستای ایجاد مجتمع مسکونی مناسب و کارا به آن توجه کرد زیرا یکی از مشکل آفرین ترین موضوعات در جامعه ی مدرن فقدان فضاهای پایداری است که به جنبه های اجتماعی و روانی انسان توجه میکند.مجتمع مسکونی پروت ایگو در اثر بی توجهی به مسائل اجتماعی و جنبه های روانشناسی محکوم به نابودی شد و در ایران نیز مجتمع های مسکونی بسیاری بدون توجه به نیاز های اجتماعی و روانی مردم ساخته شده که متاسفانه تجربه ی زندگی خوب را در این مجتمع ها از مردم میگیرد و انسانها به اجبار در این خانه ها زندگی کرده و به آن عادت میکنند. پایداری اجتماعی در مسکن، به تشکیل اجتماعی می اندیشد که به پایداری خودش کمک کند. این مهم با برطرف شدن نیازهای فیزیکی و روانی انسان بدست می آید. در این راستا طراحی محیط، نقشی اساسی را به جهت برآورده کردن کلیه نیازهای عملکردی و تأمین سلامت جسمی و روحی کاربران بر عهده دارد.

 

 • ضرورت و اهمیت تحقیق:

شکی نیست که مسکن یکی از بیشترین ساخته های مصنوع بشر است.با توجه به نگاه جدید معماران و کارفرمایان امروزی به طراحی معماری پایدار و بهره مندی حداکثری از ویژگی ها و نیاز های روانشناختی انسان برای ساخت ساختمان ها این کمبود در کشور ما بسیار زیاد به چشم می آید زیرا طراحی ها عموما به ویژگی های اجتماعی و پایداری اجتماعی و نیز روانشناسی محیط پیرامون کمتر توجه میکنند.

 

 • ادبیات پژوهش:

در بررسی های به عمل آمده از منابع کتابخانه ای در مورد سابقه پژوهش ها ی انجام شده می توان به نمونه هایی از کتاب ها و مقالات در زمینه های پایداری اجتماعی و روانشناسی محیطی اشاره کرد. از جمله کتاب معماری پایدار نوشته مهدی مداحی و همکاران(۱۳۹۱) کتاب معماری جمعی از نظریه تا عمل نوشته ی حامد کامل نیا(۱۳۹۰) و همکاران و نیز کتاب “از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی” نوشته ی علیرضا صادقی و هادی محمودی نژاد (۱۳۸۹)  ونیز مقالاتی از جمله مقاله ی “اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی” نوشته ی پروین السادات سجادی(۱۳۸۹)،مقاله  ی  “تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متاثر از ادراک روانشناسی محیطی در محیط انسان ساخت” نوشته ی گلرخ دانشگر مقدم (۱۳۹۰) اشاره کرد .

 

 • اهداف تحقیق

 

 • سوالات تحقیق

 

 • فرضیه های تحقیق

 

 • تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی

 

 • روش تحقیق

 

 • روش گردآوری اطلاعات

 

 • ابزار گردآوری اطلاعات

 

 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 • منابع

 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …