چک لیست مشاهده ای رفتار اجتماعی جان بزرگی

پرسشنامه رفتار اجتماعی کودکان جان بزرگی، حاوی یک سری معیارها برای سنجش مهارت ها و ویژگی های اجتماعی کودکان است . برخی از آن ها را با مشاهده رفتار کودکان بدون سوال می توان جواب داد برخی دیگر مستلزم استفاده از یک ابزار کلامی یا غیر کلامی خاصی برای سنجش است.

این پرسشنامه دارای ۱۰ خرده مقیاس شامل جهت گیری اجتماعی، همدلی، خودمهارگری، رفتار اخلاقی، حرمت خود، اطاعت پذیری، قاطعیت یا جرات ورزی، رفتار پرخاشگرانه، تمایل به مشارکت اجتماعی و احترام به قانون می باشد.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-مطمئن هستم که کودک مورد نظر را به خوبی میشناسم .

۲-کودک همواره آرام ،با نشاط و مطمئن است.

۳-دربازی ها و فعالیتها داوطلبانه شرکت میکند.

مشخصات این پرسشنامه:

روش نمره گذاری: دارد

ابعاد و مولفه ها: مشخص نشده است.

تعداد سوالات: ۱۰۴

قالب فایل: Word

تعداد مقالات همراه:۱

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …