چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکتری تخصصی

در این مجموعه ضوابط ارزیابی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی و نحوه ارزشیابی آنها توسط استاد راهنما و اساتید ناظر بر جلسه دفاع ذکر شده است و در آن موارد مثل میزان امتیاز چاپ مقاله از پایان نامه در مجلات پژوهشی، دفاع به موقع پایان نامه، نحوه تنظیم و نگارش پایان نامه ، محتوای پژوهشی و نوآورانه بودن پایان نامه و … قید گردیده است. اگر چه تفاوتهایی در نحوه ارزشیابی پایان نامه در دانشگاههای مختلف کشور وجود دارد ولی اساس و مبنای آنها مشترک است.

۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …