بایگانی بلاگ

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر در سایت آزمودنی

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر دستور العمل: تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که نشان می دهد شما همین الان، یعنی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن(۱۹۹۸)

پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن(1998) در سایت آزمودنی

پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن(۱۹۹۸) این پرسشنامه شامل ۲۶ سوال می­باشد. مقیاس ادراک از ساختارکلاس درس سه خرده مقیاس وظایف انگیزشی، حمایت خودمختارانه و ارزشیابی تبحری را شامل می شود، که بلک برن(۱۹۹۸) آن را تهیه کرده است. مقیاس وظایف انگیزشی دارای ۱۰ گویه، حمایت خودمختارانه …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC) در سایت آزمودنی

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC) این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند در سایت آزمودنی

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند تعدادی از سوالات پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند وقتی فرزندم چیزی را می خواهد معمولا سعی می کنم که آن را به دست بیاورم. گاهی احساس می کنم که فرزندم دوستم ندارد و دلش نمی خواهد که پیش من باشد. وقتی کارهایی را برای فرزندم …

توضیحات بیشتر »

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین در سایت آزمودنی

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین پرسش نامه الگوهای ارتباطی(CPQ): این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴) در دانشگاه کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه ۳۵ سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(۱) تا خیلی امکان دارد (۹) …

توضیحات بیشتر »