بایگانی بلاگ

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی (SKAS)

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی (SKAS) Sexual Knowledge and Attitude Scale معرفی و کاربرد: پرسشنامه دانش و نگرش جنسی در سال ۱۳۹۳ توسط فرج نیا، حسینیان، شهیدی و صادقی در ایران طی پژوهشی تحت عنوان تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی ساخته و مورد استفاده قرار …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی عابدی(۱۳۷۲) با اقتباس از آزمون های مطرح خلاقیت، نظیر آزمون تورنس(حقیقت، ۱۳۷۷) برای سنجش تفکر خلاق پرسشنامه ۶۰ گویه ای در چهار بعد سیالی(۱۶ گویه)، انعطاف پذیری(۱۱ گویه)، اصالت(۲۲ گویه) و بسط(۱۱گویه) تهیه کرد. در مقابل هر گویه سه گزینه قرار دارد که به ترتیب نمره …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سواد رسانه ای (فلسفی، ۱۳۹۳).

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سواد رسانه ای (فلسفی، ۱۳۹۳). تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه سواد رسانه ای: سواد رسانه ای مجموعه دیدگاه ها و مهارت ها درباره کنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه است. به بیان دیگر سواد رسانه ای تفسیر آگاهانه فرد از مفاهیم پیام های رسانه …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC)

پرسشنامه اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان) (MASC)چیو هنری، ۱۹۹۰، به نقل از امیری، .(۱۳۹۳) تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه اضطراب ریاضی: بنا به تعریف توبایس و ویسراد اضطراب ریاضی به عنوان ترس ، احساس عدم سازماندهی ذهنی یک نوع فلج ذهنی و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل آوولیو، گاردنر و والیوم

پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل آوولیو، گاردنر و والیوم (۲۰۰۶)   پرسشنامه رهبری اصیل، توسط آوولیو، گاردنر و والیوم (۲۰۰۶) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و مؤلفه های آن شامل  چهار خرده مقیاس خودآگاهی، پردازش متوازن، اخلاق مداری، شفافیت رابطه ای  می باشد. و بر اساس طیف پنح …

توضیحات بیشتر »