بایگانی بلاگ

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا. Hardiness-Inventory-Kobasa. فردی سخت در حال تلاش کردن برای کشیدن طناب.

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا با رشد فزاینده آگاهی در حوزه روان شناسی و پیدایش گستره های نو، مفهوم سرسختی روانشناختی نیز به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی مورد توجه نظریه پردازان روان‌شناسی به ویژه روانشناسان مثبت گرا (Positive psychology) قرار گرفته است. در این چهارچوب، سرسختی به عنوان ترکیبی از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سرسختی روانشناختی

پرسشنامه سرسختی روانشناختی

پرسشنامه سرسختی روانشناختی مقیاس سرسختی یا سخت‌کوشی[۱] پل بارتون[۲]  از نسل سوم مقیاس‌های سنجش اندازه گیری سرسختی روانشناختی است و ۴۵ سوال یا عبارت دارد که آزمودنی در یک مقیاس لیکرت ۴ گزینه ای ( از عدد ۰ به معنای کاملا نادرست تا عدد ۳ به معنای کاملا درست) به آن …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون

«مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده» یک ابزار ۲۰ سوالی است که برای سنجش دو بعد عمدۀ عملکرد خانواده، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. این مقیاس بر اساس الگوی حلقوی پیچیدۀ عملکرد خانواده ساخته شده است که بر وجود سه بعد محوری در عملکرد خانواده، یعنی همبستگی، …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اروپایی رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

بیماریهای قلبی همچنان به عنوان یکی از شایعترین بیماریهای مزمن و علت مرگ و میر بزرگسالان در سراسر دنیا مطرح می باشد و نارسایی قلبی به عنوان مسیر مشترک تمام اختلالات قلبی شناخته می شود(۱). گزارشات انجمن قلب آمریکا نشان می دهد ۳/۵ میلیون آمریکایی به نارسایی قلب مبتلا هستند …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی

با ظهور جنبش فکری روان شناسی مثبت نگر و پس از ورود سازه هایی با صبغه معنایی مثبت در حوزه های مختلف روان شناسی، به موازات انتخاب مفاهیمی مانند مشغولیت حرفه ای[۱]-به مثابه حالت ذهنی مثبت و رضایت بخش که در بردارنده انرژیِ یا شور[۲]، احساس تعهد[۳] و شیفتگی یا دلبستگی[۴] است. …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش نگرش و خوداظهاری عملکرد نسبت به طبابت مبتنی بر شواهد

پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده درست از بهترین شواهد موجود در تصمیم‌گیری درباره مراقبت از هر بیمار و تلفیق تجارب بالینی فردی با بهترین شواهد بالینی در دسترس و به دست آمده از پژوهش‌های نظام‌مند است. با استفاده از مطالعه توصیفی با روش نمونه‌گیری در دسترس، کل پزشکان عمومی مراکز …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس ابتدائی

سازمانی که از مدیریت شایسته​تری برخوردار باشد، بهتر می​تواند هدف خود را برآورده سازد. زیرا امکانات برنامه​ریزی صحیح​تری ایجاد خواهد نمود. فقدان مدیریت شایسته، موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می​شود و سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می​کشاند (علاقه​بند،۱۳۸۲) . نقش مدیریت به​عنوان عامل …

توضیحات بیشتر »