بایگانی بلاگ

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI) پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد شاخصی برای تعیین میزان فرسودگی شغلی مشاوران و روان‌درمانگران است و توسط دیوید گلدارد (۱۹۸۹) ساخته شده است. این پرسشنامه یک مقیاس درجه‌بندی هفتگانه است و دارای ۴۰ آیتم یا ماده و بدون مولفه بوده و به روش لیکرت ساخته شده است. …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه شناخت شخصیت باس، والنزی و الدریج

پرسشنامه شناخت شخصیت توسط باس، والنزی و الدریج ساخته شده است که از۲۷ گویه و ۴ خرده مقیاس شخصیت منصف(۱۱ سوال)، شخصیت جسور یا قاطع ( سوال)، شخصیت تساوی گرا (۶ سوال) و شخصیت درون نگر (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش شخصیت و بینش افراد بکار …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (۲۰۰۲) پاسخگوی گرامی این پژوهش به دنبال پاسخ به ………………………………………………………………….. می باشد. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

پرسشنامه استاندارد حساسیت به طرد و غفلت عاطفی دارای ۲۴ گویه می باشد. هر گویه در طیف پنج قسمتی لیکرت از خیلی کم )نمره۱) تا خیلی زیاد (نمره ۵) مشخص کنند. این پرسشنامه با سوالاتی مانند ( اگر همسرم در جمع دیگران به من توجهی نکند ناراحت می شوم و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه شرم درونی شده

مردی که پاکت کاغذی بر روی سر خود گذاشته تا از بروز شرم خود خود داری کند.

پرسشنامه شرم درونی شده Internalized Shame Scale هدف: اندازه گیری تجربه هیجانی انزجاری توصیف ابزار: مقیاس شرم درونی شده توسط کوک در سال ۱۹۹۳ تهیه گردیده که شامل ۳۰ ماده و دو خرده مقیاس کمرویی و عزت‌نفس است. پاسخ به هر ماده این مقیاس به صورت ۵ رتبه‌ای از نوع …

توضیحات بیشتر »