بایگانی بلاگ

پرسشنامه عوامل فردی، سازمانی و محیطی تعلل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل

در قرن حاضر، بهره وری فردی و سازمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران است. تعلل از جمله عواملی است که تقریبا همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی فرد و سازمان بر جا می گذارد. بسیاری از مطالعات پیامدهای منفی تعلل بر سلامت روان (مثل استرس، اضطراب و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه اهمال كاری سازمانی

در قرن حاضر، بهره وری فردی و سازمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران است. یکی از مقوله هایی که نقش مهمی در میزان بهره وری و سلامت جسمی روانی کارکنان دارد، اما در سازمانها به ویژه سازمان های ایرانی توجه کافی بدان مبذول نشده، مقوله اهمال کاری است. از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری

پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری

اضطراب یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت‌هایی که قبلاً استرس زا بوده‌اند یا طی آن‌ها به فرد آسیب رسیده‌است باعث …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کیفیت زندگی در فلج مغزی

پرسشنامه کیفیت زندگی در فلج مغزی

فلج مغزی به گروهی از اختلالات تکامل کنترل حرکتی و وضعیتی اطلاق می شود که بر اثر یک ضایعه غیر پیشرنده در سیستم اعصاب مرکزی در حال رشد جنین یا نوزاد به وجود می اید (۱). فلج مغزی اغلب همراه با علائمی همچون اختلالات حسی، حرکتی، درکی، شناختی، ارتباطی و رفتاری …

توضیحات بیشتر »

مقیاس اعتماد رمپل و هولمز

مقیاس اعتماد رمپل و هولمز

یک متغیر اساسی که در روابط نزدیک و صمیمی، اساس یک رابطه را تشکیل می دهد، اعتماد است. اعتماد، مهم ترین مسئله در رابطه زوجین است و اغلب در کنار تعهد و عشق به عنوان هسته مرکزی رابطه ایده آل در نظر گرفته می شود. برای سنجش اعتماد در روابط …

توضیحات بیشتر »