بایگانی بلاگ

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان در سایت آزمودنی

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان دستورالعمل: لیست زیر شامل علائمی است که بیان کننده احساسات خاص مردم در ارتباط با اضطراب می باشد. لطفا هر مورد را به دقت مطالعه نموده و مشخص نمایید در طول یک ماه گذشته کدام یک از علائم را و در چه حدی تجربه نموده اید(حتی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان در سایت آزمودنی

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان این پرسنامه یک ابزار ۴۶ سوالی است که برای اندازه گیری محرک های تنش زا و فشارهای جوانان تدوین شده است. این ابزار فرم اصلاح شده یک پرسشنامه ۳۱ سوالی است.   تعدادی از سوالات پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان: بین …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان در سایت آزمودنی

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان منظور از اخلاقیات در این پرسشنامه پنج عنصرتعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های اخلاقی، منافع فردی، تعهدات سازمانی وتعهدات اجتماعی می باشد که به شرح زیر می باشد: ۱- تعهدات حرفه ای : عبارت است از پایبندی بر اصول و ارزشهای اخلاقی حرفه. ۲- ایدئولوژی های اخلاقی: …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری در سایت آزمودنی

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری پرسشنامه ۳۰سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)که فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور (۱۳۸۱)،ترجمه شده است.  این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.   …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده در سایت آزمودنی

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده روش نمره دهی و تفسیر پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده یک ابزار ۲۰ سوالی است که برای سنجش دو بعد عمده عملکرد خانواده، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. این مقیاس بر اساس الگوی حلقوی پیچیده  عملکرد خانواده ساخته …

توضیحات بیشتر »