بایگانی بلاگ

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس ابتدائی

سازمانی که از مدیریت شایسته​تری برخوردار باشد، بهتر می​تواند هدف خود را برآورده سازد. زیرا امکانات برنامه​ریزی صحیح​تری ایجاد خواهد نمود. فقدان مدیریت شایسته، موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می​شود و سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می​کشاند (علاقه​بند،۱۳۸۲) . نقش مدیریت به​عنوان عامل …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه عملکرد تولیدی و تجاری واحد های تولیدی

پرسشنامه عملکرد تولیدی و تجاری واحد های تولیدی

عملکرد تجاری یکی از مباحثی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد بحث و توجه زیادی قرار گرفته است. روانشناسان، رشد اقتصادی و عملکرد تجاری را به عنوان محصول رفتارهای انسانی می دانند و معتقدند انگیزه ها و نیازها، در عملکرد افراد و در نهایت در رشد و …

توضیحات بیشتر »