بایگانی بلاگ

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

پرسشنامه جو سازمانی و تعریف مفهومی جو سازمانی: جو سازمانی ویژگی نسبتا با دوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر سازمانها می شود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقلال، اعتماد و پیوستگی، حمایت، هویت، شناسایی، ابداع و بی طرفی است و از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه شفقت ورزی به خود نف

پرسشنامه شفقت ورزی به خود نف

پرسشنامه استاندارد شفقت ورزی به خود نف (۲۰۰۳) پرسشنامه شفقت ورزی به خود توسط نف در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۶ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (تقریبا هر گز تا تقریبا همیشه) ، با سؤالاتی مانند: (من درباره اشتباهات و بی کفایتی های …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه تحمل پایین ناکامی

پرسشنامه تحمل پایین ناکامی ناکامی هنگامی پیش می آید که شخص نتواند به هدف مطلوب برسد. منیع ناکامی می تواند درونی همچون ناتوانی در انجام دادن کارها و بی کفایتی باشد. ناکامی پدیده پیچیده ای از انگیزش است. تا کسی برانگیخته نباشد، ناکام نمی شود. ناکامی عموما اینگونه درک می …

توضیحات بیشتر »