بایگانی بلاگ

راهنمای مصاحبه در طرحواره درمانی

راهنمای مصاحبه در طرحواره درمانی در سایت آزمودنی

راهنمای مصاحبه در طرحواره درمانی – آشنایی با مراجع (گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی) ۲- درمانگر خودش را معرفی می کند (نام، نام خانوادگی، تحصیلات، سابقه درمان) ۳-  فهرست مشکلات فعلی مراجع و بررسی میزان شدت آنها ۴- بررسی زمان شروع و عوامل راه انداز مشکل تاریخچه زندگی مراجع (به منظور …

توضیحات بیشتر »

پروتکل سنجش و ارزیابی در رفتاردرمانی شناختی

پروتکل سنجش و ارزیابی در رفتاردرمانی شناختی در سایت آزمودنی

پروتکل سنجش و ارزیابی در رفتاردرمانی شناختی بخش کوچکی از پروتکل سنجش و ارزیابی در رفتاردرمانی شناختی در ادامه آمده است:   –  با توجه به اطلاعات به دست آمده از نخستین جلسات  با مراجع بکوشید فرضیه ای در باره علل مشکلات مراجع بسازید. به  مفهوم سازی مراجع بپردازید، و …

توضیحات بیشتر »