بایگانی بلاگ

آزمون تکلیف تصمیم گیری اخلاقی روزانه

اخلاق به عنوان ارزیابی خوب و بد از اعمال یا منش مشخص تعریف می شود که با توجیه مجموعه ای از فضایل بناشده و یک فرهنگ یا خرده فرهنگ آن را الزام آور می داند(هیدت[۱]، ۲۰۰۸). تصمیم گیری اخلاقی[۲]، موقعیتها و تعارضات اخلاقی در زندگی روزانه افراد را توصیف می …

توضیحات بیشتر »