بایگانی بلاگ

آزمون فهم عدد جردن

آزمون فهم عدد جردن. لوگوی سایت آزمودنی و نام پرسشنامه بر روی تصویر درج شده است.

آزمون فهم عدد جردن به تازگی از سازه ی در حال پدیدآیی فهم عدد برای اشاره به مجموعه ی توانایی های بنیادی عددی استفاده شده است. برچ(۲۰۰۵) معتقد است که تاکنون بر سر تعریف این اصطلاح توافق عمومی میان متخصصان وجود نداشته است. توانایی درک شهودی اعداد، توانایی تخمین زدن، …

توضیحات بیشتر »