بایگانی بلاگ

آزمون کمرویی راحله سموعی (۱۳۸۲) – ۴۴ سوالی

آزمون کمرویی راحله سموعی (۱۳۸۲) – ۴۴ سوالی این آزمون را سموعی (۱۳۸۲) ساخته است و ۴۴ سوال دارد که نحوه نمره گذاری برای سوالات با محتوای مثبت از صفر به چهار و برای سوالات با محتوای منفی بر عکس از چهار به صفر است. در پژوهش بشیرپور، محراب؛ سلیمی، …

توضیحات بیشتر »