بایگانی بلاگ

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون. دختر خانمی در حال انجام آزمون آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون حواس انسان در هر لحظه محرک های بی‌شماری را از محیط اطراف دریافت می‌کند که از میان آنها فقط تعداد اندکی برای ادراک و سایر فرآیندهای ذهنی برگزیده می شود. این توانایی حکایت از فرآیند توجه دارد. ادراک به عنوان اساس …

توضیحات بیشتر »

آزمون کلمات فراخوان

آزمون تداعی کلمات یکی از ابداعات کارل گوستاو یونگ است. البته شکل ساده ای از این آزمون، نخستین بار توسط «فرانسیس گالتون» برای مشخص کردن فرآیند های تداعی تهیه شد، اما آنچه یونگ به کار برد از یک گروه واژه تشکیل می شود که معمولاً تعداد آنها به ۱۰۰ می …

توضیحات بیشتر »

آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا

امروزه اکثر صاحب نظران بر این عقیده اند که تفکر انتقادی زمینه ایجاد مهارت فهم و ارزیابی دانش جدید را برای فراگیران فراهم می کند. علی رغم توافق عمومی درباره اهمیت توجه به تفکر انتقادی و پرورش آن، درباره تعریف و ماهیت تفکر انتقادی نظرات مختلفی ارائه شده است(۱،۲). یکی از علل این تکثر …

توضیحات بیشتر »