بایگانی بلاگ

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

انگیزه آزمودنی برای تغییر با پرسشنامه آمادگی برای تغییر[۱](هیثر، رولینک، بل[۲]، ۱۹۹۳؛ رولینک، هیثر، گولد، هال[۳]، ۱۹۹۲) اندازه گیری شد. این پرسشنامه پاسخهای فرد را به سه مرحله پیش تامل، تامل و عمل نسبت می دهد. هر پرسش پنج گزینه دارد که از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم طبقه بندی …

توضیحات بیشتر »