بایگانی بلاگ

عناوین پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت دولتی ، یادگیری الکترونیک، زنجیره تامین، مدیریت دانش و اولویتهای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی

این پرسشنامه دارای ۶۳ سوال است و موانع بانکداری الکترونیک رو در حیطه هایی از جمله عوامل مدیریتی ، عوامل اقتصادی/ مالی، عوامل زیرساخت های فنی/ ارتباطی، عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل قانونی / حقوقی، را مورد بررسی قرار می دهد. قالب فایل این پرسشنامه Word  می باشد.

توضیحات بیشتر »

عناوین پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت دولتی ، یادگیری الکترونیک، زنجیره تامین، مدیریت دانش و اولویتهای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی

عناوین پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت دولتی، پایان نامه های مربوط به یادگیری الکترونیکی، موضوعات پیشنهادی در حیطه زنجیره تامین، موضوعات پیشنهادی مدیریت دانش، فهرست اولویتهای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی و….در این مجموعه گردآورده شده است که نزدیک به ۱۰۰۰ عنوان موضوع پیشنهادی ارائه شده است.

توضیحات بیشتر »