بایگانی بلاگ

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد در سایت آزمودنی

تعریف مفهومی شادکامی بسیاری از پژوهشگران و متفکران معتقدند که توانایی شاد بودن و خشنودی از زندگی، یکی از ملاکهای انطباقی و سلامت روان مثبت است(دینر[۱]، ۱۹۸۴؛ جاهودا[۲]، ۱۹۵۸؛ تایلور و براون[۳]، ۱۹۸۸؛ به نقل از لایوبومیرسکی، شلدون و شکاد[۴]، ۲۰۰۵). …………. تاکنون پژوهشهای انجام شده به عوامل مختلف مرتبط …

توضیحات بیشتر »