بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش آگاهی افراد درباره بیماری های مقاربتی

در تمام جوامع بیماریهای منتقله از راه جنسی(STD) از شایعترین بیماریهای عفونی هستند. بیش از ۳۰ عفونت در این گروه جای می گیرند که راه اصلی انتقال آنها جنسی بوده و یا اغلب از راه جنسی منتقل می شوند. در اواسط دهه ۱۹۹۰ در سراسر جهان بیماریهای قابل علاج منتقله …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه آگاهی فراشناختی مختاری و ریچارد

یکی از عوامل مهم در تعیین رفتارهای یادگیری، آگاهی و درک فراشناختی است.روانشناسان برای تبیین دانش و نوع کنترل افراد بر طرز فکر و فعالیتهای یادگیریشان از اصطلاح فراشناخت استفاده کرده اند. اصطلاح فراشناخت به دانش ما درباره فرآیندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آنها برای رسیدن به …

توضیحات بیشتر »