بایگانی بلاگ

پرسشنامه نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی

حدود ۲۰ درصد نرخ یکاری در ایران مربوط به دانش آموختگان دانشگاه ها می باشد(۱). ایجاد سرخوردگی و بروز احساس عدم امنیت شغلی در دانش آموختگان رشته های بهداشتی و درمانی، که در آنها به کارگیری و وجود نیروهای متخصص از اهمیت ویژه ای برخوردار است، می تواند منجر به …

توضیحات بیشتر »