بایگانی بلاگ

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند نظریه های مختلف انگیزش در تبیین چرایی رفتار، پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند. پاره ای از آنها انسان را موجودی منفعل در نظر میگیرند که تحت تأثیر سائقها، مشوق ها و محرک های محیطی رفتار می کند و پاره ای دیگر، انسان را موجودی فعال …

توضیحات بیشتر »