بایگانی بلاگ

پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز فرم کوتاه ویژه والدین

پرسشنامه درجه بندی کانرز فرم کوتاه ویژه والدین. خانواده ای به دور هم که یکی از والدین در حال بازی با کودکانش است.

پرسشنامه درجه بندی پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز برای درک مفاهیم رفتاری، اجتماعی و علمی در کودکان ۶ تا ۱۸ ساله استفاده می‌شود. این اغلب برای کمک به تشخیص اختلال بیش فعالی کمبود توجه یا ADHD استفاده می‌شود. مقیاس (اختلال) مشکلات رفتاری کودکان -فرم والدین …

توضیحات بیشتر »