بایگانی بلاگ

ابزار سنجش خانواده بی اپشتاین (FAD)

ابزار سنجش خانواده بی اپشتاین به منظورِ تمیز میان خانواده های سالم و بیمار، الگوهای تبادلی میان اعضای خانواده را اندازه گیری می کند. (FAD-I) همان آزمون سنجش خانواده است که براساس مدل مک مستر طراحی شده و نجاریان(۱۳۷۴) آن را هنجاریابی کرده است که دارای سه بعد: نقش ها، حل مشکل …

توضیحات بیشتر »