بایگانی بلاگ

مقاله ترجمه شده همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس

چکیده مقاله همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس : امروزه وجود منابع انسانی خودانگیخته و کارآمد یکی از مسائل مهم و با اهمیت در محیطهای کاری است. توجه به اینکه منابع انسانی در یک سازمان یکی از منابع مهم در سازمان هاست که …

توضیحات بیشتر »

سیاهه احساس خصومت رادفورد – ویلیامز

بسیاری از عواطف(خشم، اسرس، غمگینی، احساس گناه) به خودی خود مشکل زا نیستند؛ بلکه به دلیل شدت، فراوانی یا اهمیتشان بر رفتار تاثیر می گذارند(۱۳). استرس به عنوان انتظار انطباق، مقابله وسازگاری از سوی ارگانیسم تعریف شده است(۱۴). استرس ناشی از شغل استرس فرد بر سر شغل خاص است که …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو

پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو[۱](شاپیرو، ۱۹۹۴) احساس کنترل ادراک شده را اندازه گیری می کند. شامل ۱۶ آیتم است که در ۳ مقیاس کنترل نمره گذاری می شود(کلی، مثبت و منفی) که عبارتند از:الف) احساس کنترل عمومی(مقیاس ۱) عقاید فرد را راجع به توانایی برای بدست آوردن کنترل اندازه می گیرد. …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه احساس تنهایی پیلوا

این مقیاس در سال ۱۹۹۸ توسط راس پیلوا و فری گوسن از دانشگاه کالیفرنیا ساخته شده است و دارای ۲۰ سوال می باشد که ۱۰ سوال آن به صورت منفی و ۱۰ سوال دیگر به صورت مثبت با تنهایی ارتباط دارند. در مقابل هر جمله مطابق با فرم اصلی چهار گزینه هرگز، …

توضیحات بیشتر »