بایگانی بلاگ

پرسشنامه ادراک خدا

تصور از خدا یک پدیده چند بعدی یا چند متغیری است که تحت حیطه وسیعتری به نام دین قرار دارد. مارک و اسمیت (۱۹۹۶) انگیزه های اصلی انسان از ارائه اسنادهای مذهبی را یافتن معنا، کنترل و حرمت خود می داند. مذهب یک حس کنترل تفسیری نیز ارائه می دهد …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه استرس ادراک شده

پرسشنامه استرس ادراک شده زمانی به کار می آید که بخواهیم بدانیم موقعیتهای زندگی یک فرد تا چه اندازه از نظر خودش استرس زا  می باشند(کوهن، کامارک و مرملستین[۱]، ۱۹۸۳). این سوالات طرح شده اند تا پاسخ دهندگان نظر خود را در مورد غیرقابل کنترل بودن، پیش بینی ناپذیری و …

توضیحات بیشتر »